Bizmutov ingot: široko uporabljen in široki tržni obeti

Osnovne lastnosti bizmutovega ingota

Bizmutov ingot je srebrno bela kovina s kovinskim leskom in kovkostjo.Pri sobni temperaturi ima bizmutov ingot dober kovinski lesk in duktilnost, vendar ga je pri visoki temperaturi enostavno oksidirati.Poleg tega ima bizmutov ingot tudi visoko električno in toplotno prevodnost, zaradi česar se pogosto uporablja v elektroniki in keramiki.

Postopek izdelave bizmutovega ingota

Bizmutov ingot je mogoče pripraviti z različnimi metodami, vključno z ekstrakcijo iz produktov praženja cinka ali aluminija, reakcijo halida z vodikovim sulfidom, redukcijo bizmutovega pentoksida z ocetno kislino itd. Posebni koraki so naslednji:

(1) Surovina, ki vsebuje bizmutovo spojino, reagira z bazo, da nastane topen bizmutov hidroksid ali bizmutov oksid.

(2) Raztopino filtriramo, speremo in posušimo, da dobimo soli, ki vsebujejo bizmut.

(3) Soli, ki vsebujejo bizmut, se pražijo pri visoki temperaturi, da se pridobi bizmutov oksid.

(4) Bizmutov oksid se pri visoki temperaturi reducira z ogljikom, da dobimo kovinski bizmut.

(5) Kovinski bizmut se ulije, da se pridobi bizmutov ingot.

Področje uporabe bizmutovega ingota

Ingoti bizmuta se uporabljajo na številnih področjih, naslednjih je nekaj izmed njih:

(1) Elektronsko polje: Bizmutove ingote je mogoče uporabiti za izdelavo elektronskih komponent z visoko gostoto in nizkofrekvenčnih komponent naprav.Ker ima bizmut dobro električno in toplotno prevodnost, lahko izboljša svojo zmogljivost in stabilnost pri izdelavi elektronskih komponent.Poleg tega se bizmut lahko uporablja za izdelavo optičnih elektronskih komponent, kot so sončne celice in TV zasloni.

(2) Področje katalizatorjev: Na področju katalizatorjev se bizmut uporablja kot katalizator za proizvodnjo spojin, kot je metil terc-butil eter.Poleg tega se lahko bizmut uporablja tudi kot aktivna komponenta katalizatorja za razžvepljevanje z vodikom v industriji predelave nafte in organske sinteze.

Recikliranje bizmutovega ingota

Bizmutove ingote je mogoče reciklirati in pretopiti v nove izdelke.V procesu recikliranja je treba odpadni bizmutov ingot najprej razvrstiti, zbrati in obdelati.Metode obdelave vključujejo mehansko obdelavo, kemično raztapljanje in toplotno obdelavo.Z recikliranjem odpadnih bizmutovih ingotov je mogoče prihraniti surovine, zmanjšati proizvodne stroške in zmanjšati onesnaževanje okolja.

Tržna perspektiva bizmutovega ingota

Skratka, bizmutov ingot kot kovinski material s pomembnimi fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi ima širok spekter uporabe, ki vključuje številna področja.Z nenehnim napredkom znanosti in tehnologije ter nenehnim širjenjem področij uporabe bo tržno povpraševanje po ingotovih bizmuta še naprej naraščalo.Obenem bo z nenehnim izboljševanjem okoljske ozaveščenosti recikliranje odpadnih bizmutovih ingotov postalo eden od pomembnih trendov v prihodnjem razvoju. 

Chengdu Huarui Industrial Co., Ltd. 

Email: sales.sup1@cdhrmetal.com  

Telefon: +86-28-86799441


Čas objave: 17. oktober 2023